Què fem

Oferim atenció a les famílies amb serveis que prevenen situacions de ruptura social vetllant perquè la família millori la seva situació i l’educació i satisfacció de les necessitats dels seus fills.

La prevenció és clau en les nostres intervencions, el Centre Obert realitza una tasca socioeducativa amb infants i adolescents que complementa l’acció de l’escola i la família i hi dóna suport.

Els joves troben en nosaltres un espai proper i de suport que els ajuda a identificar, expressar i valorar i gestionar les seves inquietuds.

A l’entitat ens preocupem de reservar un espai dedicat al lleure i al joc on els menors observin i experimentin, perquè allò que més s’aprèn és allò que es viu.