Projectes
preMonitors
Monitors pel futur

Compartir

FacebookTwitterLinkedin

El projecte Monitors pel futur és un projecte de formació adreçat a joves de 15 a 17 anys perquè tinguin el seu primer contacte amb el món de la intervenció social en l’àmbit del lleure i/o de l’acció social abans de la seva majoria d’edat, amb una vessant teòrica i una altra de pràctica.

Aquest projecte desenvolupa un treball comunitari i d’implicació amb el territori formant a joves del Raval, d’altres districtes de la ciutat o poblacions, amb interès i sensibilitat social per a esdevenir agents educatius i figures de referència positives. També vincula menors de diferents procedències i estudis, que senten la inquietud de fer quelcom que ajudi a trencar els desequilibris de la societat, implicant-se en la resolució de les necessitats dels col·lectius més vulnerables i contribuint a la cohesió social de l'entorn.

Amb aquest curs de formació volem promoure la tasca dels joves com a agents de canvi en entorns socialment vulnerables i afavorir el seu reconeixement dins la comunitat. Volem donar a conèixer als menors la tasca socioeducativa com a opció formativa i laboral alhora que se’ls motiva a participar com a voluntaris en els projectes amb infants que ofereix la Fundació Gavina.

La formació

Es realitzen vàries edicions anuals. Cada formació consta de dues etapes formatives -una teòrica i l'altra pràctica- necessàries per a obtenir el certificat de participació expedit per la Fundació. La formació teòrica té una durada de 12 h. Els continguts volen donar una visió àmplia de l’educació en el temps de lleure, la figura del monitor, els recursos educatius i de dinamització amb que ha de comptar, etc.

Pel que fa a la formació pràctica, té una durada de 30 h. Els joves participen com a monitors incorporant-se a l’equip educatiu de la Fundació Joan Salvador Gavina en el programa de Centre Obert.

Durant tot el període de formació els educadors socials de l’entitat realitzaran tutories de seguiment personalitzat amb cadascun dels joves participants per valorar el progrés i la consecució dels objectius.

El curs és totalment gratuït per als participants.

 

Monitors pel futur