Casals

Casals
És un espai que pretén afavorir el desenvolupament dels infants mitjançant l’educació en el lleure. El Casal dóna la oportunitat de participar i aprendre a través d'activitats lúdiques en el barri del Raval i en èpoques de vacances escolars. Els dies de casal són dies de convivència entre iguals fora de l’àmbit escolar i familiar amb l’objectiu de potenciar les habilitats socials i valors clau com són la convivència, el respecte, la tolerància i l’amistat.
Casals