Centre Obert. Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

Centre Obert. Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)
Servei preventiu, dirigit a infants i adolescents de 4 a 18 anys, així com a les seves famílies, fora de l’horari d’escolarització obligatòria. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives.
Centre Obert. Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)