Servei Menjador
Servei per a adolescents i joves, de 12 a 18 anys, amb famílies amb situacions econòmiques insuficients per atendre les seves necessitats alimentàries. Participen un perfil de joves amb necessitat d’espais socio-educatius per tal de prevenir conductes de risc que es poden donar especialment en l’adolescència.
41 persones ateses
Volem que es respectin els nostres drets