Actua
Foto Acutua

El teu suport pot generar oportunitats de futur i cobrir necessitats immediates

Després de quaranta anys d'història, han passat per Gavina més de mil voluntaris / es i col·laboradors / es conscients del seu paper com a agents de canvi social. La seva col·laboració ha proporcionat donar oportunitats de futur a les persones de la Fundació i la cobertura diària de necessitats fonamentals.