Els Gavines

Som el primer centre d’atenció diürna per a la infància amb dificultats psicosocials o sociofamiliars de Catalunya

Des dels inicis de l’entitat, l’any 1979, treballem al barri del Raval de Barcelona per respondre de manera global a les necessitats vitals i socials d’infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

Fem un treball de promoció de la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn. Aquesta tasca la realitzem al districte de Ciutat Vella, concretament al barri del Raval de Barcelona.

 

 

 

Identitat

Missió

Missió
-Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb prioritat pels infants, adolescents i joves, donant resposta a les necessitats reals de l’entorn del
Raval.
- Acompanyar en l’educació, la formació i assistència, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, oferint espais de prevenció.
- Contribuir a la inclusió social, a partir de la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, donant suport i acompanyament a les
famílies.
- Sensibilitzar, conscienciar, denunciar i proposar a la societat alternatives a la injustícia social.

La defensa i desenvolupament dels Drets dels Infants és, per tant, la raó de ser del nostre projecte.
Missió

Valors

Valors
- Respecte a la diversitat cultural i confessional.
- Defensa de la dignitat humana, llibertat, drets i oportunitats.
- Respecte als valors democràtics, pluralisme, tolerància, etc., en totes les seves perspectives (cultura, gènere, religió, valors, etc.).
- Pràctica de la coeducació.
- Pràctica de la discriminació positiva per als més desfavorits, per tal d’arribar a la igualtat d’oportunitats.
- Treballem per la justícia, per a què tota persona tingui el que es requereix per a viure dignament.
- Fomentem el compromís i la responsabilitat social.
- Confiem i potenciem el Voluntariat, com a motor de sensibilització i transformació social.
Valors

El Raval. Diversitat i història entre carrers atapeïts 

La trobada cultural que es viu al Raval és, sens dubte, el seu segell més característic.También ho són però, les situacions d'exclusió social que envolten a moltes de les persones en hi viuen.

Associat moltes vegades amb les cròniques de successos, els carrers i places, animades abans per les famílies de tota la vida, ara han de conviure amb les noves famílies arribades de diversos països que el converteixen en un dels barris amb més diversitat cultural i pressió immigratòria de la ciutat.

El barri té una població de 47.274 habitants, dels quals, un 56% prové de diferents llocs del món. Després de la espanyola, les nacionalitats majoritàries són la pakistanesa, molt concentrada al Raval Sud, i la filipina que es troba, majoritàriament, al Raval Nord.

Mapa

 

Els infants i les famílies

Al Gavina participen infants, adolescents i joves de 4 a 22 anys, i les seves famílies. El seu nivell socioeconòmic és precari i la majoria pateixen situacions de risc social: nuclis familiars inestables, famílies monomarentals sense una xarxa de suport social o familiar. 

Amb dificultats d'habitatge i de pobresa energètica, en situació de desocupació crònica i amb malalties associades a manques nutricionals a causa de la pobresa extrema.Tots aquests factors repercuteixen en el creixement i desenvolupament dels seus fills i filles.

Les famílies, i els seus fills i filles, volen deixar enrere aquestes dificultats i assumeixen el repte de caminar vers la millora de la seva situació. 

Que esperen de nosaltres?

Els infants, els adolescents i els joves esperen atenció i acompanyament, poder tenir un espai de confiança i un vincle per la millora del seu procés personal i d’aprenentatge.

Les famílies esperen poder compartir preocupacions respecte l’educació dels seus fills I filles, ampliar mires i adquirir eines i habilitats personals.

Ens expressen la necessitat d’atenció a necessitats fonamentals, en ocasions sol·liciten suport psicològic per a superar situacions de crisi  personal o familiar. També ens manifesten la necessitat de gaudir d’un espai de lleure, lluny del nucli urbà, i del seu entorn de pressió i dificultat diària. 

 

Patronat

Patronat

El patronat de la Fundació Gavina està constituït per persones que vetllen pel bon govern i el compliment de la missió de l'entitat. 

 • Josep Maria Loza i Xuriach. President
 • Cristina Castella Casas. Vicepresidenta
 • Agustí Llop Vilanova. Secretari
 • Beltran Vives i Montobbio. Tresorer
 • Jordi Framis Ferrer. Vocal
 • Guillermo Querol Salimei. Vocal
 • Enric López Milà. Vocal
 • Núria Valdivieso Font. Vocal
 • Ignacio Castella Casas. Vocal
 • Ignacio Vives Bach. Vocal
 • Cristina Manresa Rovira. Vocal
 • Carles Quesada Ibars. Vocal
 • Josep Ma Balasch Casas. Vocal

Professionals

Som un equip format per professionals contractats/ades i persones voluntàries que des dels inicis de l'entitat, fa 44 anys, treballa per fer possible una educació integral i compensadora basada en la prevenció, per tal d'acompanyar a infants i famílies en la millora de la seva qualitat de vida.

Equip Directiu:

 • Directora. M. Carmen Olaya Bouzas
 • Resp. Àrea Social: Anna Puig Estela
 • Resp. Àrea de Projectes: Ángels Carbonell Hernández
 • Resp. Àrea Educativa: Laura Vergara Borque
Equip professional

Testimonis

Organismes que formen part

Col·laboradors