Missió

Missió
-Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb prioritat pels infants, adolescents i joves, donant resposta a les necessitats reals de l’entorn del
Raval.
- Acompanyar en l’educació, la formació i assistència, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, oferint espais de prevenció.
- Contribuir a la inclusió social, a partir de la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, donant suport i acompanyament a les
famílies.
- Sensibilitzar, conscienciar, denunciar i proposar a la societat alternatives a la injustícia social.

La defensa i desenvolupament dels Drets dels Infants és, per tant, la raó de ser del nostre projecte.
Missió