Som clars i transparents. Memòria d'activitats 2019

Compartir

FacebookTwitterLinkedin

Som clars i transparents. Amb la present memòria us relatem la tasca duta a terme i els recursos que han calgut per donar resposta a les necessitats dels infants, adolescents, joves i les seves famílies més vulnerables del barri del Raval.

Volem transmetre la nostra preocupació per les dificultats que tenen per cobrir les seves necessitats més bàsiques d’alimentació, higiene, medicaments, educació i també d’accés a activitats de lleure.

Agraïm el vostre suport que ha fet possible que hagin après, accedit a la cultura a conèixer nous horitzons i a poder triar qui volen ser. 

Som transparents. Memòria d'activitats 2019