Centre Obert
Servei preventiu, dirigit a infants i adolescents de 4 a 18 anys, així com a les seves famílies, fora de l’horari d’escolarització obligatòria. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives.
Hem realitzat 640 sessions de recolzament pedagògic.
145 participants. 55 voluntaris/es de suport
Centre Obert
Centro abierto