Valors i esport
Oferim activitats i serveis per desenvolupar habilitats socials i fomentar valors que afavoreixin la convivència. L’esport és una d’aquestes activitats i la seva pràctica permet endinsar-se en el món dels reptes, dels èxits, les frustracions i la seva superació. L’esport és donar el millor d’un mateix, confrontar-se i entregar-se, no separar el cos de l’esperit.
Gavina fa esport i educa en valors per reduir la masculinització esportiva. 232 participants en activitats esportives.
Valors i esport