No volem que ningú quedi fora de joc, és per això que treballem la comprensió lectora i el reforç de matèries. Facilitem espais en silenci, recursos, ordinadors i els infants, adolescents i joves fan els deures de l’escola i l’institut amb l’ajuda del voluntariat.

Trobem joves amb ganes d’estudiar més enllà de l’ensenyament obligatori amb una situació econòmica familiar deficient. La Fundació, amb el suport d’entitats i organitzacions, els ofereix beques d’estudis que redueixen l’impacte econòmic a la família i incideixen en l’èxit acadèmic del jove.

Suport a l'estudi

Suport a l'estudi
El risc de fracàs escolar al districte de Ciutat Vella de Barcelona és 6 vegades més alt que el d’un districte amb majors oportunitats de la mateixa ciutat.L’objectiu de la Fundació és prevenir el fracàs i l’abandonament escolar prematur oferint reforç i acompanyament en els estudis.
El 87% dels adolescents i joves del Gavina cursen estudis postobligatoris.
287 sessions de suport psicopedagògic.
15.642 hores de reforç escolar i acadèmic.
Suport a l'estudi

Beques d'estudi

Beques d'estudi
En el sí de les famílies ateses trobem joves amb ganes de tirar endavant els seus projectes i il·lusions d’estudi més enllà de l’ensenyament obligatori, però la situació de precarietat econòmica sovint no els ho permet. Amb el suport d'escoles i organitzacions la Fundació atorga beques per tal de reduir l'impacte econòmic a la família i facilitar l’èxit de l'itinerari escolar del jove.
21.331€ dedicats a beques d’estudi
Beques d'estudi

Famílies a l'aula

Famílies a l'aula
Les famílies ens expressen l'interès de participar en les activitats de tarda dels seus fills i filles. També mostren interès per compartir inquietuds i experiències sobre la criança dels menors. En resposta, realitzem tallers formatius en la criança i parentalitat. Motivem la participació setmanal, a les aules, dels pares i mares amb els seus fills i filles en els grups de nens/es de 4 i 8 anys.
40 famílies participants
Famílies a l'aula

Experiències laborals

Experiències laborals
Facilitem competències emprenedores i iniciatives per possibilitar la inserció laboral dels nostres joves.
El Banc de Recursos Comunitari de Ciutat Vella és una iniciativa público-comunitària impulsada conjuntament pel Districte, Barcelona Activa, el Pla de Barris Raval Sud- Gòtic Sud i el Projecte Itaka per donar servei de préstec gratuït de materials a les entitats socials i culturals del districte. El projecte implica la formació i contractació de joves que gestionen el Banc de Recursos, fet que els permet l’oportunitat d’accedir al món laboral.
41 participants
Experiències laborals