L’estructura de la personalitat de l’infant depèn de la qualitat i la intensitat dels vincles que s’estableixen en els primers anys de vida. I és el context adult familiar el que li aporta suport, afecte i referències socials bàsiques.

El Gavina sustenta que el suport al nucli familiar és vital així com ho és prevenir l’exclusió de les famílies a causa de la manca de recursos econòmics i de xarxa familiar o social. En aquest sentit es redacten plans familiars que comprometen la família en l'educació i el procés vital del seu fill/a. 

Tots els infants, adolescents i joves reben atenció i  seguiment amb tutories personalitzades que els proporcionen confiança i un vincle per la millora del seu procés personal i d’aprenentatge.

Centre Obert

Centre Obert
Servei preventiu, dirigit a infants i adolescents de 4 a 18 anys, així com a les seves famílies, fora de l’horari d’escolarització obligatòria. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives.

Hem realitzat 640 sessions de recolzament pedagògic.
145 participants. 55 voluntaris/es de suport
Centre Obert

Espai Jove

Espai Jove
Espai educatiu obert i de referència, dirigit a joves de 16 a 22 anys, centrat en l’etapa juvenil, amb la finalitat d’aconseguir les competències, les habilitats i els valors necessaris per fer front a la vida adulta, amb maduresa, responsabilitat i autonomia.

L'espai compta amb la intenció de canalitzar el màxim d'iniciatives, propostes i activitats que tinguin els joves per tal de generar experiències vitals enriquidores i positives impulsades des dels joves i per als joves.
Hem creat espais de debat sobre la diversitat funcional, sexual i sobre las relacions d'igualtat de gènere
26 participants. 14 voluntaris/es de suport
Espai Jove

Atenció necessitats bàsiques

Atenció necessitats bàsiques
Serveis que, davant la situació de precarietat sòcio-econòmica de les famílies, contribueixen a donar resposta a les necessitats més prioritàries en l’àmbit de l’alimentació, de la higiene, del vestir, en l'accés a tractaments odontològics i oftalmològics, la compra de medicaments que no entren per la Seguretat Social, servei de bugaderia i de dutxes en situació de manca de subministres, etc...
402 persones ateses i 141 nuclis familiars
12 voluntaris/es de suport
Atenció necessitats bàsiques

Suport a les famílies

Suport a les famílies
Acompanyem i donem suport, a les famílies del barri del Raval en situació de vulnerabilitat social, facilitant-los-hi eines i recursos per a promoure la seva autonomia, garantir la igualtat d'oportunitats i treballar des de la parentalitat positiva.
Realitzem aquesta tasca a través d'accions com: vetllar perquè les famílies es responsabilitzin del seguiment formatiu dels seus fills, detectar possibles mancances d'higiene i salut que suposi una orientar a les famílies als recursos adients, etc.
Totes les famílies que atenem comptem amb un pla familiar pactat i sotmès a una avaluació periòdica i conjunta de l'equip educatiu i el nucli familiar.
Suport a les famílies