Volem que es respectin els nostres drets
Volem que es respectin els nostres drets
Imatge de la capçalera
Volem que es respectin els nostres drets
Imatge
asease

L’estructura de la personalitat de l’infant depèn de la qualitat i la intensitat dels vincles que s’estableixen en els primers anys de vida. I és el context adult familiar el que li aporta suport, afecte i referències socials bàsiques.

El Gavina sustenta que el suport al nucli familiar és vital així com ho és prevenir l’exclusió de les famílies a causa de la manca de recursos econòmics i de xarxa familiar o social. En aquest sentit es redacten plans familiars que comprometen la família en l'educació i el procés vital del seu fill/a. 

Tots els infants, adolescents i joves reben atenció i  seguiment amb tutories personalitzades que els proporcionen confiança i un vincle per la millora del seu procés personal i d’aprenentatge.

Centre Obert

Centre Obert
Servei preventiu, dirigit a infants i adolescents de 4 a 18 anys, així com a les seves famílies, fora de l’horari d’escolarització obligatòria. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives.
Hem realitzat 640 sessions de recolzament pedagògic.
145 participants. 55 voluntaris/es de suport
Centre Obert
Centro abierto

Espai Jove

Espai Jove
Espai educatiu obert i de referència, dirigit a joves de 16 a 22 anys, centrat en l’etapa juvenil, amb la finalitat d’aconseguir les competències, les habilitats i els valors necessaris per fer front a la vida adulta, amb maduresa, responsabilitat i autonomia.

L'espai té la intenció de canalitzar el màxim d'iniciatives, propostes i activitats que tinguin els joves per tal de generar experiències vitals enriquidores i positives impulsades des dels joves i per als joves.
Hem creat espais de debat sobre la diversitat funcional, sexual i sobre las relacions d'igualtat de gènere
26 participants. 14 voluntaris/es de suport
Espai Jove

Atenció necessitats bàsiques

Atenció necessitats bàsiques
Serveis que, davant la situació de precarietat sòcio-econòmica de les famílies, contribueixen a donar resposta a les necessitats més prioritàries en l’àmbit de l’alimentació, de la higiene, del vestir, en l'accés a tractaments odontològics i oftalmològics, la compra de medicaments que no entren per la Seguretat Social, servei de bugaderia i de dutxes en situació de manca de subministres, etc...
402 persones ateses i 141 nuclis familiars
12 voluntaris/es de suport
Atenció necessitats bàsiques

Suport a les famílies

Suport a les famílies
Acompanyem i donem suport, a les famílies del barri del Raval en situació de vulnerabilitat social, facilitant-los-hi eines i recursos per a promoure la seva autonomia, garantir la igualtat d'oportunitats i treballar des de la parentalitat positiva.
Realitzem aquesta tasca a través d'accions com: vetllar perquè les famílies es responsabilitzin del seguiment formatiu dels seus fills, detectar possibles mancances d'higiene i salut que suposi una orientar a les famílies als recursos adients, etc.
Totes les famílies que atenem comptem amb un pla familiar pactat i sotmès a una avaluació periòdica i conjunta de l'equip educatiu i el nucli familiar.
Suport a les famílies